Kompleksowa obsługa inwestycji

Zajmujemy się kompleksową obsługą inwestycyjną w zakresie procesu      budowlanego. W ramach tej usługi wykonujemy następujące czynności:

–     doradztwo inwestycyjne;

–     pozwolenia na budowę;

–     decyzje o warunkach zabudowy;

–      wypisy i wyrysy z Miejscowych Planów Zagospodarowania      Przestrzennego;

–       projekty architektoniczno-konstrukcyjne;

–       projekty instalacji sanitarnych (kanalizacyjnych, wodociągowych,        energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, rekuperacja);

–       usługi geodezyjne (mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości wraz z kompleksowym przeprowadzeniem postępowań administracyjnych, pomiary powykonawcze);

–        geotechniczne warunki posadowienia;

–        opinie geologiczne;

–        uzgodnienia branżowe;

–        kompleksowe wykonawstwo obiektów budowlanych;

–        kierowanie pracami budowlanymi oraz nadzory budowlane;

–        kosztorysy  inwestorskie.

© All rights reserved

Projekt i Realizacja: